Nieprzekraczalny termin nadsyłania filmów mija 31.07.2016.

Adres pocztowy

International Cycling Film Festival
Schloss Wielert
Im Wielert 10
44807 Bochum
Germany

Regulamin Międzynarodowego Festiwalu Filmów Rowerowych

Do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Rowerowych (ICFF) uprawnione są filmy o szeroko pojętej tematyce rowerowej –pokazujące w sposób dowolny: rower, jazdę na rowerze oraz tematy pokrewne.

Zalecany maksymalny czas trwania filmu wynosi 15 minut. Prace, które przekraczają wskazany limit czasowy, będą uwzględniane przez organizatorów przy tworzeniu programu Festiwalu w miarę możliwości.

Festiwal przygotowywany jest w wersjach językowych: niemieckiej, angielskiej oraz polskiej. Organizatorzy Festiwalu zalecają, by filmy przygotowane w innych wersjach językowych opatrzone zostały w napisy w jednym z oficjalnych języków Festiwalu lub o przedłożenie tekstu filmu w formie pisemnej.

Filmu dostarczyć można przesyłając DVD na adres ICFF (adres pocztowy powyżej) lub przez downlaod (proszę podać link do przygotowanego filmu). Minimalna jakość filmu w rozdzielczości VGA (640×480). Filmy o niskiej jakości mogą nie zostać dopuszczone do konkursu.

Przy przesyłkach z krajów nie należących do Unii Europejskiej organizatorzy zalecają umieszczenie na kopercie informacji: “No commercial value – for cultural purposes only” (przesyłka niekomercyjna, cele kulturalne).

Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych zastrzega sobie prawo do prezentacji otrzymanych filmów podczas kolejnych Festiwali oraz podczas pokazów specjalnych w kraju i zagranicą.