Entry form / Formular zum Einreichen von Filmen / Karta zgłoszenia

  • Deadline for contributions to the 14th ICFF is August 31, 2019.
  • Einsendeschluss für das 14. ICFF ist der 31.8.2019.
  • 14. ICFF: Nieprzekraczalny termin nadsyłania filmów mija 31.8.2019.

* denotes required fields / Felder mit einem * sind erforderlich / Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Shipping address / Versandadresse / Adres pocztowy

International Cycling Film Festival
Schloss Wielert
Im Wielert 10
44807 Bochum
Germany

The envelop of film contributions from a non-EU member states should be labeled with “No commercial value – for cultural purposes only”.

Wir empfehlen, Sendungen aus Nicht-EU-Staaten mit dem Hinweis: „No commercial value – for cultural purposes only“ zu versehen.

Przy przesyłkach z krajów nie należących do Unii Europejskiej organizatorzy zalecają umieszczenie na kopercie informacji: “No commercial value – for cultural purposes only” (przesyłka niekomercyjna, cele kulturalne).