Entry form / Formular zum Einreichen von Filmen / Karta zgłoszenia

  • Deadline for contributions to the 13th ICFF is September 20, 2018.
  • Einsendeschluss für das 13. ICFF ist der 20.9.2018.
  • 13. ICFF: Nieprzekraczalny termin nadsyłania filmów mija 31.9.2018.

* denotes required fields / Felder mit einem * sind erforderlich / Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Shipping address / Versandadresse / Adres pocztowy

International Cycling Film Festival
Schloss Wielert
Im Wielert 10
44807 Bochum
Germany

The envelop of film contributions from a non-EU member states should be labeled with “No commercial value – for cultural purposes only”.

Wir empfehlen, Sendungen aus Nicht-EU-Staaten mit dem Hinweis: „No commercial value – for cultural purposes only“ zu versehen.

Przy przesyłkach z krajów nie należących do Unii Europejskiej organizatorzy zalecają umieszczenie na kopercie informacji: “No commercial value – for cultural purposes only” (przesyłka niekomercyjna, cele kulturalne).